Home
 

Софтуерни решения по поръчка


Графиксофт ООД предлага услуги за цялостно или частично изработване на:

 • софтуерни решения според специфичните нужди на клиента, скроени точно за неговата бизнес-структура и предмет на дейност
 • приложения с нова функционалност, която не присъства в предлаганите на пазара продукти
 • надграждащи компоненти за приложения на други производители на софтуер
 • ценово ефективни решения с минимално необходимата функционалност
 • приложения и драйвери за производители на хардуер
 • софтуерни компоненти за производители на софтуер

Най-общо тази услуга е приложима в следните случаи:

 • Ако вашият бизнес се нуждае от специфично решение характеризиращо се с функционалност, която не откривате в предлаганите на пазара продукти.
 • Съществуващите на пазара стандартни решения изискват неоправдано голяма инвестиция предлагайки функционалност, от която Вашият бизнес не се нуждае в момента и в обозримо бъдеще.
 • Функционалността от която се нуждаете не може да бъде отделена в модул, който да покрие вашите потребности или политиката на доставчика на продукта не включва предоставяне на такива модули (със съответно по-ниска цена).
 • Използвате или възнамерявате да използвате специализиран продукт, който отговаря частично на вашите нужди, но се нуждае от допълнителна функционалност за да извлечете максимална полезност от него. Ако системата позволява (а в повечето случаи е възможно) ние можем да разработим необходимите надстроечни компоненти.
 • Използвате или възнамерявате да използвате съвкупност от продукти, които по отделно имат определена полезност, но взети заедно не задоволяват напълно нуждите на вашия бизнес поради недостатъчно добра връзка и координация между тях. Ако тези продукти позволяват интервенция ние можем да разработим свързващи надстроечни компоненти и по този начин да ги превърнем в единна работеща система.

Изработването се осъществява по ясни и съгласувани изисквания. Когато възложителят не може да предостави задание с необходимата конкретност, то може да бъде изготвено от специалистите на Графиксофт ООД (за повече информация вижте предлаганите от нас ИТ Консултантски услуги)

 

Copyright© 2024 Графиксофт ООД //всички права запазени