Home
 

retaininternational е великобританска компания, базирана в Лондон помагаща на организации по целия свят да управляват своите ресурси чрез софтуерни решения за електронни графици, запис и отчет за отработено време и управление квалификацията на персонала.

retaininternational предлага продукти използвани вече повече от десетилетие в различни организации.

retaininternational има клиенти в много отрасли - Финансов одит, Консултантски услуги, Информационни технологии, Банкови услуги, Здравни услуги и др.

 

Copyright© 2024 Графиксофт ООД //всички права запазени