Home
 

Fusion Business Solutions

Fusion е водеща компания в сферата на ITIL1 (Information Technology Infrastructure Library), Service Management консултациите и специалист по системно интегриране на решенията на BMC Software. В последните 10 години тя се разраства дотам, че сега е един от най-големите Business Service Management2 партньори на BMC в Европа, развиващ бизнес в глобален мащаб.

Областите на софтуерни решения включват:

  • Service Desk for Incident Management and Problem Management (Платформа за управление на проблеми, инциденти, случаи и запитвания)
  • Change and Configuration Management (Управление на промените и конфигурацията)
  • Asset Management, Configuration Management Database (CMDB) and Discovery (Управление на активите, Управление на конфигурационна база данни)
  • Service Level Management (наблюдение на различните нива информационни услуги описани в договорите за обслужване)
  • Event and Service Impact Management (Управление на случаите и работно влияние)
  • Software Distribution, Discovery and License Management (Разпространение на софтуер, Управление на лицензи)
  • Customer and HR Service Management (Обслужване на клиенти и Управление на човешки ресурси)
  • Telco OSS/BSS (софтуер за телекомуникационни компании)

Партньорството с BMC започва с продукта Remedy и продължава повече от 10 години. Днес Fusion е Елитен представител за софтуерните решения на BMC. Компанията е ауторизирана да разработва, продава, въвежда и поддържа продукти на BMC. В днешно време компанията е най-големият BMC партньор в Северна Европа и Великобритания в доставките на BMC Софтуер. В момента Fusion има завършени над 250 проекта и продължава да поддържа повече от 150 клиента. Голям екип от висококвалифицирани и сертифицирани инженери осигурява непрекъсната (24/7) техническа поддръжка с глобално покритие. В добавка нейните консултанти са RAC сертифицирани и ITIL обучени. Компанията е част от BMC ITSM Консорциума и член на BMC Partner Advisory Council.

Ключовите по продажба продукти са BMC Remedy IT Service Management софтуерен пакет (Управление на събития, проблеми, договорни отношения, Управление на активите), BMC Configuration Management (познато като Marimba) - Управление на конфигурационна база данни, BMC IT Service Desk Express (познато като Magic) - Приложение автоматизиращо отдел за техническа поддръжка и BMC Performance Manager – (познато като Patrol) - Осигурява оптимална производителност на критични за бизнеса процеси чрез поддръжка на различни дейности (Управление на хардуера, сървърите, приложенията и базите данни).

Основните услуги са ITIL базирано консултиране, преглед и проверка, проектно и програмно управление на услуги, нововъведения, управляеми услуги и поддръжка към продуктите на BMC и техническо консултиране, планиране и настройка на процесите.

Fusion покрива всички главни вертикални пазари, включително: финансови услуги, телекомуникации, публичен сектор, търговия, бизнес услуги. Клиенти на Fusion са големи международни компании като Visa, JP Morgan Chase, Sony, Royal Bank of Scotland, Cadbury Schweppes, Cable & Wireless, и много други компании, обслужвани локално и глобално. Fusion също така е най-голямата компания за техническа поддръжка на BMC Remedy платформата.

                   

  1. ITIL (Information Technology Infrastructure Library) дава детайлно описание на редица важни IT практики с обширен списък задачи и процедури, които могат да бъдат приспособени към всяка IT организация. ITIL е набор от идеи и технологии за управление на информационната инфраструктура, разработване и изпълнение.
  2. Business Service Management (BSM) комбинира най-добрите практики за IT процеси – като например ITIL® и автоматизирани технологии за управление – с поглед върху това как ИТ услугите подпомагат основните бизнес приоритети: увеличаване на дохода, намаляване на разходите, намаляване на риска и др. BSM е най-ефективният път за управление на информационни технологии от перспективата на бизнеса.

 

Copyright© 2024 Графиксофт ООД //всички права запазени