Home

Графиксофт ООД е прогресивна и сертифицирана по IT Mark компания,
която предлага професионални софтуерни услуги и продукти за бизнес клиенти.Компанията извършва "аутсорсинг" услуги, разработка на софтуер и IT консултации според специфичните нужди на клиента. Вътрешните процеси са базирани на добри инженерни практики и методологии, за да спомагат за създаването на висококачествени и пълноценни програмни продукти.
Повече за Услугите.
Фирмата участва в разработката на системи за управление на бизнес процеси и планиране на заетостта на персонала. Други области на специализация са: CAD/CAM, GIS (Intergraph Registered Solutions Center), VoIP, CIT (Computer Integrated Telephony).
Повече за Продуктите.Графиксофт работи съвместно с партньори като Retain International, PDT и Fusion Business Solutions, имащи силни позиции на пазарите в Европа и САЩ. Крайните продукти се използват в редица компании от класацията Fortune 100. Не на последно място фирмата участва в технологични партньорства с Microsoft и Intergraph, и е член на БАСКОМ.
Повече за Партньорите.

Свържете с нас на телефон +359 2 9716400 или e-mail. По-подробни Контакти.


 
   

Copyright© 2023 Графиксофт ООД //всички права запазени