Home
 

DESIGN Plus ™ е CAD/CAM софтуерна система за десениране на гладки тъкани, предназначена за автоматизиране дейността на десенатори в текстилни фирми с нищелкови станове. Системата DESIGN Plus™ е проектирана така, че максимално да провокира творческото въображение на десенатора и да сведе до минимум труда по изготвянето и документирането на тъканта.

Забравете мрежената хартия и цветните моливи, и се постарайте да усвоите максимална част от възможностите на DESIGN Plus™.

Чрез персонален компютър и специализирано програмно осигуряване, на десенатора се дава възможност за създаване на сплитки и цветни десени чрез избор на различни нишки по основа и вътък. Възможно е да се създадат и собствени картели с нишки. Сплитките, десените, артикулите и картелите с нишки могат да се съхранят и да се извикат при необходимост по всяко време.

Позволява не само качествен печат на цветни десени, но също и печат на технологична информация - вдявка в нищелки, карта за управление на нищелките, цветно сноване и соване, т.е. технико-технологичната постановка за тъканите.


Някои от основните възможности на DESIGN Plus ™
 • Създаване на сплитки чрез редактор, чрез математическия модел "Дроб на цикъла" и по стандарт ISO 9354-89.
 • Aнализ на сплитката и получаване на технологичната рисунка.
 • Получаване на нови сплитки чрез промяна на вдявката в нищелки и/или картата.
 • Максимален реализъм при представяне на тъкани - цветна мостра в оригинална големина.
 • Разиграване на определен десен в различни цветови нюанси и в различни структури.
 • Представяне на тъканите с различна гъстина по основа и вътък.
 • Възможност за проектиране на еднослойни и фигурални тъкани.
 • Възможност за предварително симетриране на тъканите.
 • Създаване на собствени картели с нишки, библиотека на сплитките, десените и цветните палитри.
 • Набиване на карти на компютърно-управляема картонасекателна машина.
 • Създаване на файлове-артикули за създаване на богато многообразие от десени.
 • Работа с обикновени, усукани и меланжови нишки.
 • Възможност за задаване и конфигуриране на подходяща степен на кардиране.
Потребители на DESIGN Plus ™ и DESIGN Plus ™ Jacquard

 

Copyright© 2024 Графиксофт ООД //всички права запазени