Home
 
Накратко за USB PC-Telephone

PC-Telephone® е оригинално софтуерно приложение, което ви позволява да използвате пълния комуникационен потенциал на интернет (IP) и обществените телефонни мрежи (ISDN/PSTN). PC-Telephone превръща компютъра ви в интернет телефон, ISDN телефон, факс апарат, телефонен секретар, гласова поща, система за пренос на данни и много повече.


Функционалност

Телефония:

 • PC-Telephone ви позволява всички видове телефонни/факс обаждания PC-до-PC, PC-до-телефон/факс и Телефон/факс-до-PC. Вие можете да се обаждате, като използвате звуковата карта на вашия компютър или USB телефонен апарат.
 • Calling Line Identity Presentation/Restriction (CLIP/CLIR) – показва номера на търсещата страна, когато телефонът позвъни (caller ID).
 • Автоматично приемане на разговор (Call Answer) – автоматично отговаря на повикване след преварително зададен интервал от време.
 • Програмиране на обаждане (Call Scheduling) – автоматично набира телефонен/факс номер в предварително зададен час.
 • Пренасочване на обаждане (Call Forwarding) – автоматично прехвърля повикване към предварително зададен телефонен/факс номер.
 • Прехвърляне на обаждане (Call Transfer) – прехвърля активен телефонен разговор към друг номер.
 • Изчакване на обаждане (Call Waiting) – позволява да получавате повече от едно обаждане и да избирате кое от тях да приемете, докато останалите изчакват.
 • Call Hold/Muting – временно блокира микрофона към избраната активна връзка. Вашият глас може да бъде заместен от мелодия.
 • Отчетност на обажданията (Call Accounting) – записва всички успешни телефонни/факс обаждания в журнала. Неприетите обаждания се записват в папка Missed calls (пропуснати обаждания).
 • Аудио конференция (Audio Conferencing) – позволява едновременна връзка с повече от един телефон.
 • Запис (Full-Duplex Recording) – запис на телефонен разговор.
 • Криптиране (Encryption) – криптира телефонно обаждане. Тази възможност е достъпна само за компютър до компютър обаждания, независимо от използваната комуникационна мрежа.

Изпращане/получаване на данни::

 • Директен трансфер на файлове – изпраща/получава файлове, използвайки различни комуникационни мрежи. Скоростта на изпращане/получаване зависи от използвания хардуер - мрежова карта, ISDN карта, модем и др.
 • Програмирано изпращане на файлове – автоматично изпраща файл в избрано от вас време и на избран номер.

Изпращане/Получаване на факс:

 • Директно изпращане/получаване на факс документи, включително analog Group 3 и Group 4 факсове от/до РС или обикновен факс апарат.
 • Програмирано изпращане на факс – автоматично изпраща факс документ в избрано от вас време и на избран номер.

Гласова поща:

 • Неограничен брой потребителски пощенски кутии – позволява създаването на пощенски кутии, в които да оставите съобщение за ваш приятел или клиент. Те могат да се прослушват от разстояние посредством DTMF код (тонално набиране) от обикновен телефонен апарат.
 • Общодостъпна пощенска кутия – позволява да оставите универсално съобщение, достъпно за всички входящи обаждания. Заедно с възможността за автоматично приемане на обаждане превръща вашия компютър в телефонен секретар.
 • Изпращане на гласово съобщение - изпраща предварително записано съобщение до телефонен номер, въведен в изходящи обаждания (Outbox).
 • Прослушване на гласови съобщения от разстояние - позволява да прослушвате получените гласови съобщения през обикновен телефон.
 • Call Screening – позволява да слушате входящите съобщения, докато те се записват, без да ви чуват.
 • Ограничена продължителност на съобщенията - ограничава продължителността на гласовите съобщения, като сигнализира за начало и край на съобщението.
Обаждания от компютър до компютър през интернет

Използвайте PC-Telephone, за да провеждате неограничени, БЕЗПЛАТНИ обаждания през интернет от вашия компютър до всеки друг компютър, ползващ PC-Telephone. Въведете във Phonebar IP адреса или името на компютъра, на който искате да се обадите, и натиснете бутона Dial, докато сте в интернет.

Вашият IP адрес е Вашият интернет телефонен номер. Можете да намерите настоящия си IP адрес в прозореца за IP адреси (Network-IP options), след като вече сте осъществили връзка с интернет.

Обаждания от компютър до телефон/факс през интернет

Вие можете да се обадите до нормален телефон/факс през интернет, ако използвате PC-Telephone портал (gateway).

Въведете във Phonebar номера в следния формат: ipaddress#phonenumber, където "ipaddress" е IP адреса или името на PC-Telephone портала, през който се прехвърля обаждането, а "phonenumber" е номерът, на който искате да се обадите.

Номерът трябва да съдържа само цифри.

Обаждания от компютър до телефон/факс и от телефон/факс до компютър по ISDN

Ако имате ISDN (Integrated Services Digital Network) PC-Telephone превръща вашия компютър в цифров телефон и можете да го използвате така, както използвате обикновения си телефон.

Вие можете да провеждате и получавате телефонни/факс обаждания от/до всеки цифров, мобилен или аналогов телефон/факс. Когато звъните от вашата ISDN линия, използвайте само цифри при набиране на обикновен телефонен/факс номер.

PC-Telephone активира ISDN настройките, ако имате инсталиран CAPI 2.0 съвместими ISDN карата или модем.

 

Copyright© 2024 Графиксофт ООД //всички права запазени