Home
 

GCAD ™ е софтуер предназначен за интерактивно изграждане на архитектурно-строителни проекти. Предназначен е да работи на персонален компютър под операционна система Windows ™. Целта на системата е максимално обхващане на всички дейности по изграждането на строителен обект – от идеята на инвеститора/клиента и архитектурният проект, през конструкцията и специалностите – ВиК, Ел и пр., до доставчика на необходимите материали и крайният изпълнител. Използването й улеснява максимално работата на проектантите и прави крайния проект достъпен за клиентите. Това се постигна чрез 3D визуализация в реално време на разработения архитектурен проект и възможност за виртуална “разходка” в проектираната сграда.

Системата позволява пълно представяне пред клиента на проектираната сграда преди започване на строежа и участниците могат да проверят дали представите им за бъдещата сградата съвпадат. Клиентът да "ревизира" желанията си, а архитектът да предложи варианти за промяна с елементарно разместване на елементи от сградата. По този начин GCAD ™ е мощно средство в ръцете на проектантите за бързо и ефикасно обслужване на клиентите, което е от особена важност за един успешен бизнес.

Информацията, която продукта ползва и обработва се съхранява в няколко различни типа компютърни файлове: обект, каталог (база данни) на обектите, проект, терен, чертеж (layout).

Обектите са потребителски създадени компоненти, изграждащи архитектурният проект и имат специфично поведение и характеристики. Те са логически елементи имащи образ в действителността. Изграждат се “от нищо” и могат да се състоят както от 2D и 3D елементи (примитиви), така и от други по-сложни обекти, които запазват своето уникално поведение включени в друг обект или проект. Всички обекти се съхраняват във външни файлове, където са дефинирани правилата за трансформация и поведението.

GCAD ™ предоставя максимална гъвкавост по отношение изграждането на обектите, тяхното поведение и характеристики са съобразени с действителните нужди и спецификата на реално съществуващи аспекти от строителството. За улеснение на потребителите в GCAD ™ съществуват следните основни типове с предварително дефинирано поведение за новосъздадени обекти:

 • Вертикални площни компоненти – стени, замазки, облицовки и др. Имат поведение на вертикална плоскост без ограничение в линейните размери. При контакт с определени компоненти (друга стена, колона, греда и др.) имат специфично поведение за осъществяване на пресичането или свързването;
 • Хоризонтални площни компоненти – подобно на вертикалните, служат за плочи, покрития, настилки и т.н.;
 • Колони и греди – компонент спомагащ за пресмятането на носещите конструкции и филтрирането (скриване на определен набор от елементи) при визуализация;
 • Врати – както и прозорците “знаят”, че се намират в стена и притежават известни ограничения по отношение на положението и мащабите си;
 • Прозорци;
 • Покривни повърхнини и конструкции;
 • “Елемент” – абстрактен, базов обект без специфично предназначение и поведение, служещ за основа на други потребителски обекти. Това могат да бъдат мебели и др. елементи на обзавеждането.
 • Разпънка (stretch) - подходящи за изчертаване на линейни профили с произволно сечение.

Всеки обект може да съдържат в себе си други съставни обекти. Трансформацията и поведението на обектите в проекта при различни ситуации могат да бъдат:

 • Трансформации, които могат да бъдат зададени за всеки node на вложения обект - “Поведение по X” / “Поведение по Y” / “Поведение по Z”
  • На място – без промяна, без трансформации;
  • Наляво – разстоянието до лявата / предната / долната граница се запазва;
  • Надясно – разстоянието до дясната / задната / горната граница се запазва;
  • Пропорционално – запазва се позицията на разстоянията до долната граница.
 • Трансформации за повторение:
  • X / Y / Z повторение – обекта се размножава по съответното направление през определено разстояние;
  • По мрежата – обекта се размножава по съответното направление през предварително зададено или подразбиращо се разстояние;
  • Beam – специално поведение на обекта за свръзка.

Семантичната информация за категоризацията на обектите като наименование, предназначение, технически параметри, доставчици, цени и др., се съдържат в каталог (база данни). Потребителят може да дефинира различни категории с обекти и по този начин да улеснява работата си по избирането на подходящите в даден момент. Например – входни врати, външни стени и т.н.

Каталогът с обектите позволява системата да бъде използвана от доставчици и производители на материали в строителството. Те могат с помощта на GCAD ™ да изработят собствен каталог, колекция от предлаганите от тях изделия и по този начин да подпомогнат дистрибуцията им. Това от една страна им позволява да адаптират асортимента си. От друга – превръща GCAD ™ в интегрирана система за цялостно решение, обхващащо всички страни-участници в процесите на проектиране и строителство – проектант, инвеститор, клиент, доставчици, а също така и органите по контрол, тъй като всички стандарти са заложени в системата.

Обектните файлове заедно с каталога могат да бъдат споделени между проектантите в екипа ако бъдат разположени на файлов сървър и да бъдат използвани от много потребители едновременно.

Преди да се пристъпи към строителството, проекта трябва да бъде одобрен от институциите отговорни за контрола по спазване на действащата нормативна уредба в строителството. За тази цел той трябва да бъде разпечатан и представен на хартия или друга физическа основа. Чертежите са необходими и на изпълнителите в строителството. В помощ на проектанта при изготвянето на тази документация, е специалният файлов формат чертеж. Той представлява двумерен изглед на готовият тримерен проект, където проектанта с необходимият инструментариум може да нанесе допълнителни корекции по оформлението на чертежа - уточнителни надписи, бележки и др.

Oсновни възможности на GCAD ™
 • Изгледи на:

  Планове
    Фасади
   
  Перспективи
    Разрези


 • Генератори за:

  Врати
    Прозорци
   
  Стълби
    Покриви
 • Експорт към:
  • Чертеж за окончателно оформяне
  • Фотореалистична рисунка със светлосенки
 • Количествени сметки и отчети с G-CALC
 • Терени
 • Материали
 • Стандартна и потребителски библиотеки
 • Автоматично оразмеряване
 • Обмен на графични данни чрез DXF
Основни предимства на GCAD ™
 • Удобна среда за визуализиране и чертане, бърз преход от 2D в 3D.
 • Уникална философия за изграждане на потребителски библиотеки и обекти "от нищо" - характеристика, която превръща G-CAD в продукт с широко приложение.
 • Девет типа обекти, всеки от които притежава собствено поведение при използването си в проект - елемент, колона, стена, прозорец, врата, под, стреч, покрив и гарнитура на прозорец или врата.
 • Разслояване на проекта в до 256 слоя на етаж.
 • Възможности на прилепване по различни признаци - точки от грида, зададен ъгъл, контролни точки на обекти, потребителски точки на обекти, ръбове на обекти, пресечни точки на елементи и др.
 • Системата може да бъде използвана от всички участници в процеса на проектиране и строителство - архитекти, дизайнери, доставчици и производители на строителни материали и мебели.
 • Потребителски интерфейс на български език.
 • Собствен редактор на теренни повърхнини.
 • Пряка връзка на графиката с количествените и стойностни характеристики на проекта.
 • Не изисква сериозни системни ресурси.
 • Възможност за обмяна на информация с други продукти.
Повече информация за GCAD ™

Подробна информация за цени и промоции, изтегляне на демо версия, демонстрационни проекти, библиотеки и мнения по горещи теми можете да намерите на сайта на продукта:


gcad.grafixoft.com 

Copyright© 2024 Графиксофт ООД //всички права запазени