Home
 

DESIGN Plus ™ Jacquard е софтуерна CAD/CAM система за автоматизиране труда на десенаторите в жакардови текстилни предприятия. При създаването му са използвани консултациите на най-добрите български жакардови десенатори. В разработването на системата са взели участие и научни сътрудници на "Централния научно-изследователски институт за комплексна автоматизация на леката промишленост на Русия".

DESIGN Plus™ Jacquard дава възможност на десенаторите за разработване на жакардови проекти и управление на жакардови станове. Освен всички ценни качества програмата позволява да се осъществи проверка на всички параметри, преди да се пусне в производство. За да работи със системата за десенатора не е необходимо да бъде компютърен специалист.

С помощта на системата могат да бъдат разработвани проекти на еднослойни сплитки, проекти на многослойни сплитки, еднослойни жакардови проекти, многослойни жакардови проекти, ланцирани жакардови проекти, проекти на галировки, управление на различни видове електронно-управляеми картонасекателни машини и др.

Работата DESIGN Plus ™ Jacquard напълно наподобява ръчният начин на работа по създаване на жакардови проекти, но всичко става много по-бързо, напълно е избегната възможността от допускане на субективни грешки и са автоматизирани всички трудоемки и еднообразни процеси.

Системата дава възможност за разработване на всички видове жакардови тъкани - обикновени жакардови тъкани, жакардови хавлиени тъкани, жакардови пътеки и килими, жакардови етикети и марки, жакардови тъкани за тапицерия и др.

Чрез DESIGN Plus ™ Jacquard може да бъде сканирана и обработена рисунка или мотив до постигане на жакардова рисунка отговаряща на всички изисквания. Едно от главните предимства на системата е възможността за визуализиране на рисунките и сплитките с отчитане на реалните гъстини на нишките и оттам получаване на максимално реалистична представа за тъканта, която ще се получи преди да е изразходван и грам прежда.

Някои от основните възможности на DESIGN Plus ™ Jacquard
 • Автоматично визуализиране на граничните области на проекта и стиковане на областите по границите за получаване на коректен повтор.
 • Преглед на жакардовите карти на екрана преди набиване на вердолова хартия. В тази възможност е включен и изглед от картата заедно с галировката.
 • Проверка рапорта на сплитките преди поставянето им върху даден цвят за кратност с размера на проекта.
 • Автоматично избиране на съвместими по дадени показатели сплитки при прилагане на сплитки от базата в проект.
 • Автоматично редуциране броят използвани цветове в жакардовата рисунка по три различни метода.
 • Елементарен способ за създаване на многослойни сплитки с висока сложност.
 • Разпъване или свиване на произволна рисунка до желан размер със запазване на пропорциите.
 • Работа с пет типа проекти - «Проект на еднослойна сплитка», «Проект на многослойна сплитка», «Еднослоен жакардов проект», «Многослоен жакардов проект» и «Проект на ръстова марка».
 • Възможност за прилагане на 256 различни сплитки в жакардовия проект.
 • Автоматично и полуавтоматично локализиране и отстраняване на дълги плавания.
 • Управление, оразмеряване и визуализиране на работата по създаване на различни видове многослойни сплитки с различни отношения по основа и вътък.
 • Коректно оразмеряване на проектите в зависимост от гъстините на нишките по основа и вътък.
 • Показване на резултата от прилагане на сплитки в различните области от рисунката в реално време.
 • Възможност за работа и прилагане на структури върху горната сплитка, долната сплитка, преплитането на долни основи с горни вътъци, преплитането на горни основи с долни вътъци и разгърнатата сплитка от многослоен жакардов проект.
 • Вграден графичен редактор за жакардови рисунки.
 • Вградена система за редуциране на броя използвани цветове в жакардовата рисунка.
 • Възможности за сканиране и импортиране на жакардови рисунки.
Потребители на DESIGN Plus ™ и DESIGN Plus ™ Jacquard

 

Copyright© 2024 Графиксофт ООД //всички права запазени